Měsíčník Trh Zábavy zasíláme pravidelně v množství cca 3 500 výtisků tuzemským a zahraničním firmám, zabývajícím se průmyslem zábavy. Pokud máte i Vy zájem o tento časopis, můžete si jej objednat na níže uvedené adrese anebo poslat objednávku e-mailem.

Naše adresa:
     Kapeya s.r.o.
     Kramlova 332/1
     197 00 Praha 9 - Kbely
     tel. fax: (+420) 283 933 644
     info@trhzabavy.cz

Pavel Janoušek
     vydavatel měsíčníku

Mgr. Alena Jiráňová
     šéfredaktor

Petra Chmelařová
     reklama a propagace
     tel.: +420 602 653 997

Soňa Matějková
     sekretariát

Ceník inzerce:

Forma inzerce Cena bez DPH
Celá strana A4 (max. 3 fota + 1 logo) + internetová stránka 9 500 Kč
1/2 strany (max. 2 foto + 1 logo) + odkaz na internetu 5 500 Kč
1/4 strany (1 logo, bez fota) + odkaz na internetu 2 900 Kč
1/8 strany (bez loga, bez fota) 1 100 Kč
Barevná inzerce A4 + internetová stránka dle dohody
Barevná inzerce na titulu + internetová stránka dle dohody

Grafická úprava plošné inzerce je zahrnuta v ceně. V období výstav (2x za rok) přirážka 1 000 Kč. Každé další foto nebo logo (při grafické úpravě) jednorázový příplatek 500 Kč za každý kus.

Uzáverka príjmu plošné inzerce je vždy 15. den každého mesíce. Podklady pro inzerce prosíme zasílat na CD nebo e-mailem ve formátu EPS, JPG, PDF, Corel. Rozmer strany 210 x 297 mm, rozmer sazby 190 x 272 mm.

Dále nabízíme fotografické služby na profesionální úrovni, výrobu (tisk) letáků, samolepek, reklamních tabulí, zápalek a další reklamní služby.