OPTIMAL SERVIS CENTRUM spol. s r.o.

Interiéry podle vašich představ

KOMPLETNÍ REALIZACE INTERIÉRŮ:

Navrhneme vám hernu, bar, restauraci dle vašich představ. Návrh zpracováváme v barevném provedení ve 3D programu.DODÁVKY MATERIÁLŮ:


ODBORNÝ SERVIS A SLUŽBY:

DuraAir patentovaný systém přináší zdravé prostředí. DuraAir jsou první koberce na světě, které likvidují zdraví škodlivé látky obsaľené ve vzduchu. Například formaldehyd, nikotin a další nepříjemné pachy se úplně nebo částečně odbourávají a mění ve vodní páru a kysličník uhličitý. DuraAir tyto látky nepohlcuje, nýbrľ působí na principu katalyzátoru, který tyto látky přeměňuje a odstraňuje s trvalou účinností.

Praktické účinky tohoto patentu jsou ověřeny laboratorními testy. DuraAir koberce zlepšují kvalitu ľivotního prostředí a vytváří příjemné, zdravé ľivotní klima. Ideální pouľití jak v prostorech s náročným provozem a silným stupněm zatíľení jako jsou restaurace, kluby, hotely, kanceláře, tak i v bytových interierech.OPTIMAL SERVIS CENTRUM spol. s r.o.
Na Košince 106
180 00 Praha 8
tel.: +420 283 841 565
fax: +420 283 843 180
info@optimal-servis.cz
www.optimal-servis.cz